Responzivní design menu

Kategorie
Menu
Vyhledávání
Přihlášení
Nahoru
Přihlášení
Ztratili jste heslo?

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů
    1) Registrací na stránkách www.svicky.net udělujete souhlas společnosti Ing. Jaroslav Šabatka, se sídlem Schodová 4, Šternberk, 785 01, IČ 12081060, DIČ CZ5907042097, e-mail: svicky@svicky.net, tel:  585012607, 777707357 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních  údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, email, telefonní číslo a platební údaje.
    2) Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a platební údaje budou zpracovány za účelem: zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
    3) S výše uvedeným  zpracováním  udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a  to například  zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo na jeho e-mail. Nebo odhlášením na webu.
    4) Právním  základem  pro zpracování je v tomto případě souhlas udělený ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
    5) Osobní údaje Správně poskytne  následujícím  zpracovatelům: 
a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující  zvolí v objednávkovém formuláři,  za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný zde,  přičemž  údaje  budou  poskytnuty v následujícím  rozsahu:  jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo; 
b) provozovateli portálu Heureka.cz  za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu  Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový  obchod zapojen. Právním základem  pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem  správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu  na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn  předanou e-mailovou adresu použít  výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu  Ověřeno zákazníky dostupných  zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků  pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky  nebude dotazník kupujícímu dále zasílán. 
    6) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo: 
    • na přístup k osobním  údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR; 
    • na opravu  nepřesných  osobních  údajů, které se Vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR;
    • na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou  potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR);
    • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR;
    • na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;
    • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.
    7) V případě pochybností o zpracovávání osobních  údajů  máte právo obrátit se na Správce nebo na Úřad  pro ochranu osobních údajů,  který je v této oblasti dozorovým orgánem. K tomu můžete také podat stížnost.

 

Výběr měny
Kategorie
Počet položek
12195
položek
10787
skladem
LikeBox

Micro button 88x31