Micro button 88x31

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

 

Jméno a příjmení podnikatele (či název společnosti): Evženie Zuzaňáková - Svíčky Garant

IČ podnikatele: 07771851

Adresa podnikatele: Polní 1833/5, 78501 Šternberk

 

Místo a datum:

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

dne …..........…… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu …...................................…… (uvést webovou adresu) s vámi uzavřel/a kupní smlouvu,

jejímž předmětem bylo zboží značky ……......................… (identifikace zboží).  Toto zboží jsem převzal/a dne ……….........................

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít
svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto
oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……......................… korun a ……..............… korun

za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ……..................................................…, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto
odstoupení od smlouvy.

S pozdravem
 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu

 

Produkty teprve připravujeme.

Podívejte se na ostatní produkty a kategorie.

zpět do obchodu