Micro button 88x31

Uplatnění reklamace (reklamační list)

Kupující:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Prodávající:
Evženie Zuzaňáková - Svíčky Garant
Polní 1833/5, 78501 Šternberk
IČ: 07771851

Reklamované zboží:

Označení zboží: …………………………………………………………………………………………………………………………
Datum prodeje: …………………………………………………………………………………………………………………………
Číslo kupního dokladu: ………………………………………………………………………………………………………………
Popis závady:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Obsah balení při předání:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:
oprava ...........   výměna  ...........

V případě, že nebude možné zboží opravit nebo vyměnit, zaškrtněte prosím preferovaný způsob vyřízení reklamace:
sleva  .................. odstoupení od smlouvy ........................

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději ve lhůtě uvedené v Obchodních podmínkách a to za podmínky, že tato
lhůta je kratší nebo rovna zákonné lhůtě. V případě, že není lhůta pro vyřízení reklamace dle předchozí věty uvedena
v Obchodních podmínkách, pak očekávám vyřízení reklamace nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil,
co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

Datum uplatnění reklamace: …………………………………………………………………………………………………

Podpis kupujícího: ………………………………………………………………………………………………………………

 

Produkty teprve připravujeme.

Podívejte se na ostatní produkty a kategorie.

zpět do obchodu